Kolečko nadační fond

28. 11.2017

Světový den dárcovství
a dobrovolnictví

Nadační fond Kolečko

Na Hubálce 707/10
Praha 6 – Střešovice
169 00

NF Kolečko je zapsán v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 521

IČO: 271 49 331
Bankovní spojení:
běžný účet:
192092738/0300, ČSOB Praha 6