Kolečko nadační fond

Slavte s námi!

Není to omyl, my máme vážně Vánoce dřív! A s námi všechny neziskovky i ti, co pomáhají. Poslední listopadové pondělí patří všem dárcům a lidem, kterým osud ostatních není lhostejný. Den dárců, který vyhlašuje Fórum dárců společně s Nadací rozvoje občanské společnosti, je poděkováním firmám i jednotlivcům pomáhajícím jakýmkoliv způsobem, finančními prostředky, konkrétní materiální pomocí, ale i nejobyčejnějším gestem, které rozesměje někoho smutného. Je také propagací dárcovství, které by mělo být v jakékoliv podobě běžnou součástí života nás všech.

 První úterý po Dni díkůvzdání, letos tedy v úterý 30, listopadu, pak celý svět slaví Giving Tuesday, den dárcovství. štědrosti a dobrých skutků. Hnutí vzniklo v USA jako protipól k Black Friday, dni největších nákupů. Nejen díky podpoře celebrit z celého světa přináší každoročně miliony dolarů na veřejně prospěšné projekty, pro neziskové organizace i konkrétním lidem. Zapojte se letos také a pomozte třeba prostřednictvím nadačního fondu Kolečko pacientům dětských úrazových center.

Oslavme to spolu!

Zpět