Kolečko nadační fond

Společně jsme věnovali optický fibroskop

V květnu jsme vyhlásili sbírku na speciální přístroj usnadňující vyšetření, diagnostiku, drobné operační zákroky i léčbu nepříjemných poranění močového ústrojí. Jsme moc rádi, že optický fibroskop - uretroskop v hodnotě 221.805,- Kč už mají v Centru dětské traumatologie Fakultní nemocnice v Praze-Motole. Moc rádi bychom ho osobně předali, ale něco nám říká, že v nemocnicích teď návštěvy nejsou právě vítány. Důležité je, aby přístroj pomáhal tam, kde je třeba. :)  MUDr. Jan Trachta z Kliniky dětské chirugie 2. LF a FN Motol nám už na jaře vysvětlil, v čem  je "kouzlo" optického fibroskopu: „Při poranění ledvin a močovodu, kdy dochází k natržení dutého systému ledviny a úniku moči mimo ledvinu je možné dvojí řešení. Jednak otevřená operace, která pacienta nadále poškodí a končí obvykle odstraněním celé ledviny, protože chirurg ledvinu svou manipulací dále rozkrvácí. Vhodnější je proto tzv. zavedení JJ stentu  - hadičky přes měchýř do močovodu a ledviny, která moč bude derivovat, dokud se natržený dutý systém nezhojí. Zastentování močovodu po traumatu je ovšem technicky obtížné a často nemožné ( přes natržené místo, přes místo dislokované hematomem apod.) a proto je dobré zcela cíleně fibroskopem prohlédnout celý močovod až po ledvinu a umístit přes zavedený vodící drát JJ stent na místo optimální k hojení.  Dále je tu řešení následků poranění - jizvení močovodů, ledvinných kalichů nebo močové trubice - koagulační elektrodou fibroskopu lze tyto jizvy odstraňovat. A tam kde má dítě po traumatu urogenitálního traktu jizvu a vázne odtok moči se vytváří často konkrementy (kameny) - fibroskop se k nim dokáže dostat (bez větší operace a zásahu do organismu) a košíčkem je tak můžeme vytáhnout“.

 Děkujeme všem, kteří pomohli!

Zpět