Kolečko nadační fond

Jak můžete pomoci?

Pomozte nám zlepšit a urychlit léčení a rekonvalescenci zraněných dětí. S Vaší pomocí nakupujeme přístroje, léčebné pomůcky a vybavení pro osm center dětské traumatologie (Praha - Krč, Praha - Motol, Plzeň. Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Brno, Ostrava). 

Jakákoliv částka může pomoci. Můžete si vybrat, jaký způsob Vám nejvíc vyhovuje:

Mnohokrát děkujeme za Vaši podporu a pomoc!

Podmínky daru:

Fyzické i právnické osobě na požádání rádi vystavíme příslušný doklad o přijetí daru (k ročnímu daňovému zvýhodnění dárce) nebo darovací smlouvu. Pokud výše uvedené doklady nepožadujete, budeme rádi za uvedení jména dárce v bankovním výpisu.

O poskytnutí pomoci jednotlivým traumacentrům rozhoduje podle potřeby 2x -3x ročně správní rada nadačního fondu. Konkrétní požadavky pracovišť nejprve z odborného hlediska posuzují Prof. MUDr.Petr Havránek, CSc. a Doc.MUDr. Tomáš Pešl, členové správní rady.

Poté správní rada hlasuje o výši a příjemci daru. Snažíme se pravidelně a spravedlivě poskytovat pomoc všem traumacentrům, která předkládají své požadavky. Nadační fond Kolečko podle zadání nakoupí přístroj, pomůcky či vybavení, které na základě darovací smlouvy nemocnici věnuje, nebo převede příslušnou částku na účet nemocnice s tím, že v darovací smlouvě je přesně uvedeno, za jakým účelem jsou peníze poskytnuty.

Následná kontrola plnění podmínek smlouvy je samozřejmostí.