Kolečko nadační fond

Bez úrazů je to fajn

Kolečko se stalo partnerem projektu „Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v traumacentru Thomayerovy nemocnice“ podpořeného grantem z Norských fondů. Naším úkolem bylo koordinovat v rámci projektu primární prevenci, proto jsme připravili a do 31.7.2016 uspořádali seriál workshopů určených pro žáky 1. stupně základních škol a rodiče dětí ve věku do 6 let. V rámci 26 akcí na základních školách bylo proškoleno 3 606 dětí, semináři v mateřských školkách a rodičovských centrech prošlo 449 dospělých.

Projekt „Bez úrazů je to fajn“ stojí na podobných principech jako „Rozhlédni se!“ a dotýká se základních pravidel bezpečného chování dětí jako účastníků silničního provozu. Naši lektoři v oblasti prevence během workshopů (každý v délce vyučovací hodiny) diskutují s dětmi o nejčastějších rizikových situacích v silničním provozu (cestování automobilem, jízdě na kole, chůzi v silničním provozu, viditelnosti atd.) a o nebezpečí při sportovních a volnočasových aktivitách (in-line brusle, skateboardy, freestyle kola a koloběžky, snowboardy, trampolíny). Součástí semináře jsou i informace jak přivolat odbornou pomoc a jak reagovat v případě úrazu. Lektoři mají k dispozici atraktivní audiovizuální materiály (crashtesty) i praktické názorné pomůcky (ochranné přilby, chrániče končetin, autosedačky, instruktážní křeslo k prezentaci správného používání zádržného systému v automobilech). Výukové materiály zůstávají k dispozici školám pro další využití.

Při seminářích v rodinných centrem se zaměřujeme na roli rodiče jako nejdůležitějšího článku prevence dětských úrazů, snažíme se o to, aby maximálně využívali všech dostupných bezpečnostních prvků a pomůcek a především byli co nejdůslednější v dodržování všech pravidel.

Kde jsme byli:

ZŠ Eden, Praha 10, ZŠ Hostýnská P10, ZŠ Bělá p.Bezdězem, ZŠ U Roháčových kasáren P10, ZŠ Břečťanová P10, Rodinné centrum Milovice, ZŠ Břečťanová P10, ZŠ Nad vodovodem P10, ZŠ SNP Ústí n.Labem, ZŠ Benešovo nám. Pardubice, ZŠ Jiráskova Benešov, ZŠ Švehlova P10, ZŠ J.A.Komenského Lysá n.Labem, ZŠ Karla Čapka (Kodaňská) P10, ZŠ TGM Milovice, 1. ZŠ Mnichovo Hradiště, ZŠ Stříbrnická Ústí n.Labem, MŠ Stříbrníky Ústí n.Labem, MŠ Pastelky Praha 4, ZŠ E.Beneše Mladá Boleslav, ZŠ Dukelská Benešov, ZŠ B.Hrozného Lysá n.Labem, ZŠ Pěnčín, MŠ Parléřova Praha 1, Centrum prevence kriminality a dopravní výchovy Mělník, RC Mladá Boleslav, Klinika děstké chirugie a traumatolologie a Dětská klinika Thomayerovy nemocnice v Praze - Krči, MŠ Lipka Praha 5, Měšťanský pivovar Ústí n.Orlicí

 

V rámci projektu "Bez úrazů je to fajn" jsme proškolili  3 606 dětí a 449 dospělých.

Více o celém projektu najdete na www.ftn.cz/prevenceurazu.

Projekt Bez úrazů je to fajn má vlastní webové stránky www.bezurazujetofajn.cz, jejichž součástí je
i interaktivní hra.

Partneři projektu:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Thomayerova nemocnice