Kolečko nadační fond

Dožij se dvaceti

​Projekt podporovaný grantem z Norska skončil v červnu 2016. V současné době hledáme zdroje
a možnosti, abychom mohli pokračovat dál.

Kdo by se nechtěl dožít dvaceti?  Vypadá to jako hloupá otázka. Ale když si pročítáte statistiky dopravních nehod, vypadá to spíš tak, že hodně mladých lidí s řidičákem vonícím novotou touží zemřít „hrdinskou“ smrtí v troskách auta..A bohužel málokdy v tom jedou sami.

Z dlouhodobých statistik vyplývá, že zhruba 20% dopravních nehod v celé Evropské unii způsobí a z 30% jejich oběti tvoří mladí lidé ve věku 15 – 30 let. Ani Česká republika bohužel nemůže nabídnout povzbudivější data. Například v roce 2014 zemřelo při dopravních nehodách 101 osob (z celkového počtu 629 mrtvých) ve věku od 15 do 24 let, polovině z nich nebylo víc než 20 let.

Projekt nadačního fondu Kolečko se zaměřuje právě na rizikovou skupinu mladých adeptů nebo čerstvých držitelů řidičského oprávnění, ale samozřejmě i na jejich potencionální spolujezdce nebo účastníky silničního provozu v jakékoliv roli. Dotkneme se i nejčastějších úrazů při sportovních aktivitách.

Projekt „Dožij se dvaceti“ bylpodpořen grantem z Norska částkou ve výši 534.600,- Kč.

Naším cílem je:

 

Ve spolupráci s Policií ČR a regionálními preventisty rizikového chování jsme vytipovali deset středních škol ve Středočeském (Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav) a Ústeckém  kraji (Most, Teplice, Ústí n. Labem). Na každé z nich proběhly dva semináře celkem pro 60 studentů, složené z teoretické a praktického bloku.

V přednáškové části se studenti setkávají s lektory prevence, s lékařem - traumatologem, silným zážitkem je určitě rozhovor s  viníkem tragické dopravní nehody (Tomáš Beran, zakladatel NF Kolečko a patron projektu, Jan Hamr). Dopravní policisté a hasiči z jednotlivých regionů poukážou na konkrétní nebezpečná místa a nejzávažnější chyby mladých řidičů, se kterými se ve své praxi setkávají.

Praktická část nabídla účastníkům semináře jedinečnou zkušenost v podobě zkoušky na simulátoru nárazu v rychlosti 30km/h, „zkouškou ohněm“ je pro všechny simulace vážné dopravní nehody ve spolupráci se záchranáři Royal Rangers a členy týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru Středočeského a Ústeckého kraje. Nechybí možnost dobrovolné dechové zkoušky na přítomnost alkoholu a drog v krvi a informace o odbourávání alkoholu a návykových látek a jejich vlivu na reakce řidiče.

Navštívili jsme:

29.9. Integrovaná střední škola technická v Benešově

19.10. Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi

2.11. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel v Kutné Hoře

24.11. Gymnázium v Kolíně

11.4. Střední zdravotnická škola Beroun

26.4. SPŠ stavební  a SOŠ stavební a technická Ústí nad Labem

3.5.  SPŠ stavební a Obchodní akademie Kladno

24.5. Integrovaná střední škola technická Mělník

31.5. Gymnázium Teplice

14.6. Střední průmyslová škola s Střední odborná škola gastronomie a služeb Most

 

 

Kmenový tým projektu „Dožij se dvaceti“:

Manažer projektu/koordinátor/lektor -  Linda Jandová, předsedkyně správní rady NF Kolečko

Supervizor/lektor - Mgr. Jana Neusarová, PhD., České sdružení obětí dopravních nehod

Odborný manažer projektu - PhDr.Matúš Šucha, PhD., odborník na problematiku dopravní psychologie a zkoumání lidského faktoru v dopravě

Finanční manažer - Lenka  Mužíčková

Lékař/lektor - MUDr. Jan Hendrych, Centrum dětské traumatologie Thomayerovy nemocnice v Praze – Krči

Tomáš Beran, zakladatel NF Kolečko

Jan Hamr

 

Partneři projektu:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Thomayerova nemocnice

České sdružení obětí dopravních nehod

Policie České republiky

Hasičský záchranný sbor České republiky, tým posttraumatické péče HZS Středočeského a Ústeckého kraje

Royal Rangers, záchranná služba                            

 

Ukázkovou prezentaci, která byla vždy přizpůsobena konkrétnímu městu, si můžete stáhnout zde:

Materiál "První občanské pomoci"